Carpovirusine Plus

Samenstelling: Cydia pomonella granulose virus
Formulering: SC
Verpakking: 12x1L
Toelatingsnummer: 11819 N  W.1

EXPIRATIEDATUM IS 31/12/2014

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van appels en peren met dien verstande dat het middel op de dag van de oogst niet vóór de oogst mag worden toegepast.

 

EIGENSCHAPPEN EN WERKING

Carpovirusine is een biologisch insecticide op basis van het granulose virus van de fruitmot. Het middel is zeer selectief en werkt alleen tegen de rupsen van de fruitmot.
Het middel werkt als vraatgif, dat wil zeggen het middel werkt pas na opname in de maag van de rupsen, nadat ze van bespoten gewasdelen hebben gegeten.
Voor een optimale werking dienen bladeren en vruchten zo goed mogelijk met de spuitvloeistof te worden bevochtigd.
Het middel bestrijdt jonge fruitmotlarven en moet kort voor het uitkomen van de eilarven worden toegepast.
Voor het bepalen van het tijdstip van de eerste toepassing wordt het aanbevolen om de fruitmotvlucht te volgen m.b.v. feromoonvallen, de sommering van de daggraden bij te houden en de adviezen van de voorlichtingsdiensten te raadplegen.
Daarna dient de vlucht(en) van de fruitmot gevolgd te worden om te kunnen bepalen of verdere bespuitingen nodig zijn.

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen
Asepta Carpovirusine is een biologisch insecticide op basis van het granulose virus van de fruitmot. Het middel is zeer selectief en werkt alleen tegen de rupsen van de fruitmot.
Het middel werkt als vraatgif, dat wil zeggen het middel werkt pas na opname in de maag van de rupsen, nadat ze van bespoten gewasdelen hebben gegeten.
Voor een optimale werking dienen bladeren en vruchten zo goed mogelijk met de spuitvloeistof te worden bevochtigd.
Het middel bestrijdt jonge fruitmotlarven en moet kort voor het uitkomen van de eilarven worden toegepast.
Voor het bepalen van het tijdstip van de eerste toepassing wordt het aanbevolen om de fruitmotvlucht te volgen m.b.v. feromoonvallen, de sommering van de daggraden bij te houden en de adviezen van de voorlichtingsdiensten te raadplegen.
Daarna dient de vlucht(en) van de fruitmot gevolgd te worden om te kunnen bepalen of verdere bespuitingen nodig zijn.

Toepassingen
Appels en peren ter bestrijding van de fruitmot (Cydia pomonella)
Een eerste bespuiting uitvoeren voor het uitkomen van de eerste eilarven.
Afhankelijk van de lengte van de vlucht van de fruitmot de toepassing blijven herhalen met een interval van 14 dagen.
Indien een tweede vlucht van de fruitmot optreedt de bespuitingen herhalen.
Dosering: 1 liter per ha
De hoeveelheid water zodanig kiezen dat een optimale bedekking van het gewas wordt verkregen.

Bewaring
Het middel koel en vorstvrij bewaren (bij voorkeur in de koelkast bij 4°C).

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
Carpovirusine® Plus is een product van Arysta LifeScience S.A.S.
Last update of this page October 2015.

Designed by Pedro
Scroll to Top