Beloukha

Samenstelling: 680g/l pelargonzuur
Formulering: EC
Verpakking: 15 L
Toelatingsnummer: 14907N, W0

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als doodspuitmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied

Type  toepassing

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Aardappelen (geklapt)

doodspuiten

aardappelloof

16 L/ha

2

5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

 

Overige toepassingsvoorwaarden

Continu roeren tijdens het preparen en toepassen van de formulering.

Om de niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen en kantdop.

Het middel werkt niet selectief en kan dus planten en struiken die met het middel in contact komen rechtstreeks of na overwaaien, ernstig beschadigen of doden. Werk nauwkeurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
BELOUKHA® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

Designed by Pedro
Scroll to Top