Avadex BW

Samenstelling: 400 g/L tri-allaat
Formulering: vloeistof
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 3201 N, W.3

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Bieten
Te bestrijden organisme: eenjarige breedbladige onkruiden
Dosering (middel) per toepassing: 1.5 liter/ha in combinatie met 3 liter (157 of 160 g/l formulering) fenmedifam of 1,5 liter (320 g/l-formulering) fenmedifam
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus: 1

 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toepassen op gewassen met geopende bloemen of op gewassen die actief bezocht worden door bijen en hommels.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
Avadex® is een geregistreerd handelsmerk van Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada.
Last Update of this page December 2014.

Designed by Pedro
Scroll to Top