Aurora

Samenstelling: 40% carfentrazone-ethyl (400 g/kg)
Formulering: WG
Verpakking: 20 x 100 gr
Toelatingsnummer: 12362 N, W.2

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

GEBRUIKSAANWIJZING

ZOMER- EN WINTERTARWE, ZOMER- EN WINTERGERST
Te bestrijden organisme: eenjarige breedbladige onkruiden
Dosering (middel) per toepassing: 0,05 kg/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus: 1

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwater-beschermingsgebieden.
Onder bepaalde omstandigheden kan bij toepassing van het middel enige schade ontstaan in de vorm van bladvlekjes. Om het algemeen verdwijnt deze schade snel en heeft deze geen invloed op de opbrengst.

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
Aurora® is een geregistreerd handelsmerk van FMC Corporation, USA.
Last update of this page October 2015.

Designed by Pedro
Scroll to Top